• 1

ReLife

Time: 2017

Category: Teen Romance

Actors: Taishi Nakagawa, Yuna Taira, Mahiro Takasugi, Elaiza Ikeda

Country: Japan

Plot:

Kaizaki Arata (Taishi Nakagawa) là một người đàn ông thất nghiệp 27 tuổi. Anh ta đã thôi việc khi đang làm ở công ty đầu tiên chỉ sau 3 tháng. Với hy vọng thay đổi cuộc sống, Kaizaki Arata quyết định tham gia vào chương trình nghiên cứu mang tên “ReLIFE”. Sau khi uống viên thuốc giúp mình trẻ ra 10 tuổi, Kaizaki phải học trung học trong vòng một năm. Tại đó, anh đã phải lòng một nữ sinh trung học Hishiro Chizuru (Yuna Taira).

Vietsub by Fly-Fansub:

Translator: Fly

Typesetter: Fly

Editor: Fly

Encoder: Fly

Uploader: Fly